Eldriven samåkningstjänst

Dela på:

MOIA: VOLKSWAGEN-ÄGT BOLAG

En eldriven samåkningstjänst var på exklusivt besök i Sverige under årets Almedalsvecka. MOIA är ett Volkswagen-ägt bolag som erbjuder smidiga mobilitetslösningar i stadsmiljö. Med en bekväm buss baserad på e-Crafter och med en smart samåkningstjänst kopplad till en app, kan resenären boka och betala sin resa direkt i appen.

Resan till destinationen är dynamisk och styrs av algoritmer för att maximera antalet passagerare i bussen, utan att fördröja resan nämnvärt för de befintliga passagerarna. Vinsterna är mindre trängsel på gatorna, inga utsläpp och en lägre kostnad för resenären (jämfört med taxi).

Idag opererar MOIA med 75 bilar i Hannover och 100 i Hamburg och planerar för fler fordon i dessa städer och på sikt att erbjuda sin tjänst i fler städer.