Garantier ŠKODA

För att du ska känna dig trygg när du äger och kör din Škoda så ingår garantier som gör ditt bilägande så tryggt och bekvämt som möjligt. Följande garantier ingår när du köper en ny Škoda:

Nybilsgaranti

Följer bilen och upphör två år efter leveransdagen.

Lackgaranti

Gäller i tre år mot defekter i lacken.

Garanti mot genomrostning

Gäller i 12 år. Genomrostning omfattar uteslutande karossplåtar genomrostade från insidan till utsidan.

För el- och hybridbilar

Garanti på högvoltsbatterier gäller i 8 år eller 160.000 km, det som först inträffar. Fullständiga och aktuella villkor finns på skoda.se

Förlängd garanti

Samtliga Škoda-modeller levereras med förlängd garanti i upp till tre år eller max 10 000 mil, det som uppnås först. Nybilsgarantin gäller ytterligare ett år (max 10.000 mil). Vid nybilsbeställning kan en förlängd garanti på 4 eller 5 år köpas till. Den förlängda garantin ger bilen bland annat ett tryggt andrahandsvärde.

Škoda Förlängd garanti följer bilen och ger ett tryggt andrahandsvärde.

Mobilitetsgaranti

Med mobilitetsgarantin får du hjälp på plats vid driftstopp antingen genom reparation eller kostnadsfri bärgning till närmaste auktoriserade Škoda-verkstad. Kan problemet inte lösas under dagen erbjuds du lånebil (endast bränsle bekostas av dig själv) eller gratis övernattning. Garantin förlängs automatiskt varje gång bilen servas.

Vagnskadegaranti

Sedan maj 2003 ingår vagnskadegaranti till alla nya Škoda som levereras.

Vagnskadegarantin är gällande i tre år från att bilen levereras. Observera att vagnskadegarantin är en svensk produkt och gäller bara när bilen är köpt i Sverige och brukas i Sverige. Vagnskadegarantin gäller för eventuella plåtskador som kan uppkomma i samband med en olyckshändelse. All information om den vagnskadegaranti som Volkswagen Group Sverige AB lämnar för sina personbilar framgår tydligt av det Garantibevis/Värdehandling som följer med bilen vid köpet. I detta anges garantins giltighetstid och fullständiga villkor.

Vägassistans

Efter genomförd Basservice gäller inte Mobilitetsgaranti utan istället Vägassistans. Vägassistans omfattar kostnadsfri bärgnings- eller starthjälp, dygnet runt om du skulle råka ut för ett driftstopp med din Škoda. Ring journummer 077-11 11 512 så får du den hjälp du behöver.