Garantier Volkswagen

För att du ska känna dig trygg när du äger och kör din Volkswagen så ingår garantier som gör ditt bilägande så tryggt och bekvämt som möjligt. Följande garantier ingår eller kan tecknas när du köper en ny Volkswagen:

Nybilsgaranti

Gäller från köpdagen till 2 år efter leverans. Vid nyköp ingår vagnskadegaranti (för de flesta modeller och gäller normalt i 3 år). Ingår gör även en lackgaranti på 3 år samt en garanti mot genomrostning på 12 år (ej krav på efterbehandling).

Förlängd garanti

Kan tecknas vid nyköp. Gäller ytterligare 1-2 år eller mot att den maximala körsträckan uppnåtts. Innefattar inte lackgaranti eller garanti mot genomrostning. Garantin gäller om bilen servats i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Mobilitetsgaranti

Med mobilitetsgarantin får du hjälp på plats vid driftstopp antingen genom reparation eller kostnadsfri bärgning till närmaste auktoriserade Škoda-verkstad. Kan problemet inte lösas under dagen erbjuds du lånebil (endast bränsle bekostas av dig själv) eller gratis övernattning. Garantin förlängs automatiskt varje gång bilen servas.

Högvoltsbatterigaranti

utöver dessa garantier ger Volkswagen AG en garanti på högvoltsbatterier i 8 år eller 160.000 km i alla VW el- och laddhybridsmodeller, beroende på vad som inträffar först.