Kostnaden för elbil är lägre än du tror

Dela på:
Nu för tiden är en elbil inte längre någon nischprodukt. Men många människor har fortfarande uppfattningen att elbilar är dyra. Läs mer så får du se att det inte alls behöver vara så, och att ägande av en elbil till och med kommer att bli billigare framöver.

ELBILAR TILL ETT KONKURRENSKRAFTIGT INSTEGSPRIS.

Trots en stark utveckling under senare år är batteriet fortfarande den mest kostsamma komponenten i en elbil. Men med den nya plattformen MEB för elbilar, har våra märken utvecklat en standardiserad plattform för hela ID.-familjen som gör att vi kan producera stora volymer fordon på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Detta minskar produktionskostnaderna och vårt mål är att erbjuda elbilar som alla ska ha råd med.

HUR GÖR MAN FÖR ATT FÅ SIN MILJÖBONUS?

För att bonusen ska betalas ut behöver du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av din bil. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer ägaren att få en blankett från Transportstyrelsen för att lämna en försäkran. Både privatpersoner och företag behöver lämna en försäkran för att Transportstyrelsen ska kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell. I de fall ett finansbolag står som ägare, hanteras detta åt dig som kund och inkluderas i kalkylen.

Privatperson eller enskild firma?
Om du har köpt bilen som privatperson behöver du bara ange det i försäkran och skriva under blanketten. Om du däremot har en enskild firma som du har köpt in bilen i, så ska du ange det på blanketten. En enskild firma är en företagsform, och bonusen räknas ut på olika sätt för privatpersoner och företag. Men oavsett om du köper bilen som privatperson eller i din enskilda firma, så registreras den på ditt personnummer. I övrigt måste en enskild firma lämna samma uppgifter i försäkran som andra företagsformer.

Företag
Alla företag måste ange om de har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och om det finns något annat som gör att de inte har rätt till bonus.

När man ser till helheten blir driftkostnaderna för en elbil (inklusive förbrukning, fordonsskatt, underhåll, slitage och försäkring) lägre än för ett motsvarande fordon med en förbränningsmotor. Skillnaden blir speciellt tydlig när det gäller förbrukningen (eftersom elektricitet är billigare än bensin) och fordonsskatten. För bilar med förbränningsmotor är skatten beräknad utifrån koldioxidutsläpp. Elbilar har för närvarande en fordonsskatt på endast 360 kronor per år.

Underhållskostnaderna för t.ex Volkswagen ID.3 kan vara så låga som 30–40% lägre än motsvarande bil med förbränningsmotor. Det beror till stor del på att oljebyte inte behövs för en elbil. Inga nackdelar är förväntade när det gäller försäkring av en elbil. Slitagekostnaden för ID.-familjen har framförallt att göra med lågfriktionsdäcken. Denna typ av däck gör att räckvidden maximeras, men de är också lite dyrare än vanliga däck som används på bilar med förbränningsmotor.

SÅ MYCKET KOSTAR DET ATT LADDA ELBIL HEMMA.

Om du laddar din elbil hemma, kommer elkraften du använder helt enkelt på räkningen från din elleverantör. Man brukar säga att det kostar ungefär 2-2,50 kronor per mil om du laddar din elbil hemma via en laddbox. Det beror självklart på vilket elavtal du har och hur mycket elen kostar.

Genom att välja ett elavtal där du vet att elen är ansvarsfullt producerat kan du ta ditt ansvar för att göra din körning mer klimatsmart. För att göra det enklare för dig erbjuder t.ex Volkswagen tillsammans med Jämtkraft ett elavltal till ditt hem med 100 procent förnybar energi när du köper en laddbar bil. I erbjudandet ingår dessutom tre års fri laddning i hemmet.

Mer information hos Volkswagen