Kvalitet och miljö

Vårt arbete präglas av engagemang, kvalitet och omtanke om miljön

Vårt miljöarbete

Sedan juni år 1998 är Motorcentralen i Umeå AB ISO 9000-certifierade. Det innebär att vi har ett system som talar om hur vi arbetar. I december år 2002 certifierades vi också för miljön med ISO 14000. Det är ett system som talar om hur vi arbetar för att värna om miljön.

Övergripande kvalitets- och miljöpolicy

Vi skall leverera produkter och tjänster som tillgodoser kundernas krav och förväntningar.

 

Detta avser såväl kvalitet som hållbarhet.

 

Vi skall arbeta förebyggande och mot mål som leder till ständiga förbättringar samt följa lagar och krav som berör verksamheten.

 

Verksamheten skall präglas av hög kvalitet, personligt engagemang och hållbarhet. 

Kvalitetssystemets omfattning

Motorcentralens ledningssystem omfattar alla processer som idag kan kopplas mot våra kunder och intressenter och deras krav. Från första telefonkontakt, försäljning, reparation, rekonditionering, försäljning av reservdelar till leverans av din servade bil. Alla processer finns dokumenterade och tillgängliga för alla anställda via vårt intranät. Utöver våra ”kärnprocesser” finns också ledningsprocesser och stödprocesser. Verksamheten på Europcar omfattas också av vårt kvalitetssystem. Undantaget är vår verksamhet på ”MBK” som ännu inte hunnit jobbas in. Där finns dock styrning via det som kallas Skadespecialist och Ekonomiservice som är två koncept från våra generalagenter. Systemet är byggt för att leva upp till kraven i ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 med undantag för Konstruktion och utveckling som inte är aktuellt.

Sedan min farfar grundade Motorcentralen 1944 har vi kämpat för att vara ett hållbart företag.

Hållbarhetsredovisning 2022

Arbetet med vår hållbarhetsrapport  är spännande och givit många insikter om allt arbete som vi faktiskt gör och har gjort genom åren här kan du läsa den som gäller för 2022.