En miljöbil kan beskrivas som en typ av personbil som uppfyller bland annat lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen, jämfört med vanliga bilar.

Miljöbil

En miljöbil kan beskrivas som en typ av personbil som uppfyller bland annat lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen, jämfört med vanliga bilar. Andelen miljöbilar på svenska vägar har ökat markant de senaste fem åren och är ett populärt val, framför allt vid nybilsköp, då dessa bland annat beskattas lägre än bilar med högre koldioxidutsläpp.

Klimatbonus

I juli 2018 införde dåvarande regering vissa ändringar i fordonsbeskattningen, vilket vi känner till som bonus-malus-systemet. Det innebär att bilar som släpper ut höga halter koldioxid bestraffas med högre skatt, medan mer miljövänliga alternativ premieras med lägre skatt. Dessutom kunde nybilsköp av miljöbilar berättigas av upp till 60 000 kr i bonus. Bonusen gällde för fordon med ett koldioxidutsläpp som högst uppgick till 60 gram koldioxid per kilometer och omfattade både nya personbilar klass 1 och 2, lätta lastbilar och lätta bussar. Syftet med det var helt enkelt att öka andelen miljöanpassade, fossilfria fordon i samhället.

Nu, snart 5 år senare, börjar kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Därför beslutade regeringen den 8 november 2022 att avskaffa klimatbonusen. Förordningen om klimatbonusbilar upphör att gälla den 1 april 2024. 

Det gäller sedan 1 januari 2023

En klimatbonusbil får släppa ut högst 30 gram koldioxid per kilometer. För en bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer, dvs. en ren elbil, är bonusen högst 50 000 kronor. För en bil som släpper ut upp till högst 30 gram koldioxid per kilometer kan bonusen uppgå till högst 10 000 kronor. För en bil som är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) är bonusen minst 10 000 kronor. Detta följer av den förordningsändring som beslutades den 9 juni 2022.