Personalbil

Personalbil är en förmån som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda och något du som arbetstagare kan bli erbjuden av din arbetsgivare. Förmånen är helt kostnadsneutral för arbetsgivaren. Låt oss förklara närmare hur det fungerar.

Så funkar det

Personalbil är en tjänsteförmån som är kostnadsneutral för arbetsgivaren. En personalbil leasas av arbetsgivaren, medan medarbetaren står för alla kostnader. Det blir därmed billigare för medarbetaren än att leasa en likadan bil privat, eftersom medarbetaren betalar en del kostnader med sin bruttolön.

För medarbetaren innebär förmånen inte bara att hen får ut en lägre nettolön i utbyte mot en ny och säker bil. Hen behöver inte heller lägga in en kontantinsats, bry sig om bilens värdeminskning, servicekostnader, reparationskostnader, försäkringar och vägtrafikskatt eftersom allt det ingår i avtalet för personalbilen. 

En förmån i två delar

Personalbilen som förmån består av två delar. Ett bruttolöneavdrag och ett förmånsvärde. Förmånsvärdet för en specifik tjänstebilsmodell fastställs av Skatteverket och den summan lägger arbetsgivaren på arbetstagarens bruttolön. Därefter drar Skatteverket en inkomstskatt baserat på den totala summan av förmånsvärdet och arbetstagarens bruttolön. För arbetsgivaren innebär bruttolöneavdraget minskade arbetsgivaravgifter och en lägre bolagsskatt medan arbetstagaren kan finansiera sitt bilägare med oskattade pengar. 

Värt att veta!

Om du använder bilen i tjänsten och kör över 100 mil per år så har du rätt att göra 50 procent avdrag på momsen i samband med deklarationen.