Robust resultat för Audi

Dela på:

AUDI TROTSADE CORONAPANDEMIN.

Även under ett utmanande år som 2020 fortsatte Audi transformationen av företaget mot hållbar och uppkopplad premiummobilitet med full kraft. Pandemin resulterade i lägre leveranser och omsättning under det första halvåret. Tack vare ett starkt andra halvår och ett ännu starkare fjärde kvartal uppgick försäljningsintäkterna till totalt ca 50 miljarder euro under räkenskapsåret 2020. Rörelseresultatet före extraordinära poster var 2,7 miljarder euro och försäljningsmarginalen före extraordinära poster 5,5 procent. Nettokassaflödet fortsätter vara en styrka hos företaget med 4,6 miljarder euro och fortsatt kostnads- och investeringsfokus. Audi fortsätter sin konsekventa plan för e-mobilitet. Enbart under 2021 fördubblas antalet helt eldrivna modeller samtidigt som utbudet förstärks med ännu fler laddhybrider. Med förbehåll för utvecklingen av coronapandemin och leveranssituationen av halvledare ser Audi på 2021 med försiktigt optimism.

“Audi har mött utmaningarna med beslutsamhet under det gångna året och gjort allt för att komma stärkt ur krisen”, säger Markus Duesmann, CEO för AUDI AG. “De globala konsekvenserna av coronapandemin hade en avgörande påverkan på vårt räkenskapsår. Efter en global kollaps i efterfrågan på bilar, återkom stabiliteten senare under året – först i Kina, därefter i Europa och USA. Under det fjärde kvartalet kunde vi summera året med ett leveransrekord – som det mest framgångsrika kvartalet i företagets historia. Totalt intjänades en försäljningsmarginal före extraordinära poster på 5,5 procent under räkenskapsåret 2020. Prestationen är också resultatet av ansvarsfull krishantering under coronapandemin och framförallt en stark teamprestation. Jag är imponerad av förändringsviljan och flexibiliteten hos Audis medarbetare.”

Läs mer Ladda ned årsrapporten här