ŠKODA AUTO satsar på vindkraft i Finland

Dela på:
ŠKODA AUTO satsar storskaligt för att bidra till energiomställningen. Förutom att utveckla och producera helelektriska bilar, såsom ENYAQ iV-familjen, stödjer ŠKODA systematiskt utvecklingen av förnybar energi. Till exempel är den tjeckiska biltillverkaren involverad i att bygga en ny vindkraftspark i Finland. Med en beräknad energivolym på 570 GWh per år kommer anläggningen att producera tillräckligt med grön energi i framtiden för att förse cirka 150 000 hushåll med el – eller driva ŠKODA elfordon med noll lokala utsläpp.

ŠKODA AUTO siktar på att 70 procent av alla sina fordon som säljs i Europa ska vara elektriska år 2030, beroende på hur marknaden utvecklas. Som en del av strategin ”Next Level 2030” planerar ŠKODA därför att lansera ytterligare minst tre helelektriska modeller till i slutet av decenniet, som kommer att involveras i ENYAQ iV-familjen, både vad gäller pris och storlek. För att säkerställa att dessa fordon kan drivas med grön el, är ŠKODA AUTO starkt engagerad i utbyggnaden av förnybar energi.

Ett av de aktuella projekten som ŠKODA AUTO stödjer i detta område är en stor vindkraftspark som drivs av ett norskt energibolag i Finland. De 38 vindkraftverken från tillverkaren Vestas har installerats på tre olika platser och var och en har en märkeffekt på 4,2 MW. Exempelvis, i finska Välikangas genererar 24 vindkraftverk totalt 100,8 MW, medan de sju turbinerna vardera vid Pithipudas och Sievi producerar 29,4 MW vardera. Totalt är vindkraftparkens nominella kapacitet 159,6 MW, vilket innebär att en beräknad energivolym på 570 GWh kan genereras per år. Denna mängd el skulle kunna försörja cirka 150 000 hushåll.

ŠKODA AUTO har uttalat målsättning om att minimera miljöpåverkan från sina produkter och mobilitetslösningar, det vill säga det ekologiska fotavtrycket från hela företagets verksamhet. Biltillverkaren sammanväger all sin aktivitet inom detta område – från utvinning av råmaterial till slutet av en bils livscykel – under paraplyet av sin Green Future-strategi.

Läs mer