Tjänstebil

Tjänstebil är samlingsbegreppet för de bilar som du erbjuder dina anställda och som i huvudsak är avsedda att användas i tjänsten.

Tjänstebil med begränsad privat körning

Den privata körningen får innefatta max tio mil vid max tio tillfällen per år. Är det så att du inte vill begränsa dina anställda till den sträcka eller antal tillfällen som är satt för privat körning för tjänstebilar så kan du erbjuda en förmånsbil (bilförmån). På den typen av tjänstebil tillkommer istället en skatt för de anställda. Hur hög skatten är är beroende av bilens förmånsvärde och bestäms av Skatteverket för varje enskild tjänstebilsmodell.

Kör dina anställda mer än 3000 mil per år i tjänsten kan denna få ett reducerat förmånsvärde med 25%.

En reservdel som är perfekt anpassad för din bil förlänger bilens livslängd, bibehåller köregenskaperna och i sin tur andrahandsvärdet.

Nya regler sedan 1 juli 2018

Under 2018 har förutsättningarna för tjänstebil ändrats markant. De populära tjänstebilarna blir dyrare och nya rutiner uppstår som du och de anställda måste följa. Ett nytt skattesystem, bonus-malus, kommer att påverka dig och dina anställda.

I ett led för att få fler att välja miljöbilar påverkar nu en bils koldioxidutsläpp förmånsvärdet. Detta sker genom att värdet av den eventuella malusskatten läggs på det årliga förmånsvärdet. En följd blir en högre månadskostnad för dina anställda, samt högre sociala avgifter för dig som arbetsgivare.