Tränden fortsätter

Dela på:

VOLKSWAGEN SVERIGE-ETTA FÖR FJÄRDE MÅNADEN I RAD

När nybilsregistreringarna för juli presenterades visade det sig att den svenska bilmarknaden backat jämfört med motsvarande period 2020 – och en förklaring till det tros vara de förändrade styrmedel som införts gällande förmånsbilar med start 1 juli. För Volkswagens del fortsätter den positiva trenden. Det är nu fjärde månaden i rad som bilmärket toppar listan över nyregistreringar. Redan när det skedde för andra månaden i rad så var det en historisk händelse, som alltså nu förstärkts ytterligare.

Under juli månad inregistrerades 2 210 nya Volkswagen personbilar (juli 2020: 3 015 bilar), vilket ger en marknadsandel på 13,2 procent (juli 2020: 13,3 procent). För perioden januari-juli är motsvarande siffra 24 812 bilar (jan-juli 2020: 20 654 bilar) respektive 13,1 procent (jan-juli 2020: 13,9 procent). Detta enligt statistik från BIL Sweden

Läs mer