Underhållsavtal

Scanias Underhållsavtal är ett bra sätt för att försäkra sig om maximal tillgänglighet till minimala kostnader samtidigt som du kan vara säker på att fordonen underhålls på bästa sätt.

 

 

Det är ett skräddarsytt underhållsprogram som ger dig kontroll över kostnaderna och det tecknas för ett eller flera år i taget. Du betalar en månadsavgift eller ett engångsbelopp i förskott. Tack vare det känner du till alla underhållskostnader under hela avtalsperioden och inget underhåll behöver komma som en överraskning. Det underlättar budgeteringen och gör att du kan känna dig säker när du prissätter dina kunders transportuppdrag.

 

 

När du skriver under ett avtal med oss får du en plan med rekommendationer om förebyggande underhåll för dina fordon. Planen bygger på fordonens specifikationer och planerade körförhållanden. Avtalet kan även innefatta påbyggnader och annan utrustning utöver chassiet.

 

 

Fordon som omfattas av Scanias Underhållsavtal har ett högre andrahandsvärde än fordon som inte har avtalet av anledningen att fordonet sköts i enlighet med Scanias rekommendationer och riktlinjer.

 

 

Omfattar:

  • Planerade tillsyner
  • Kan tecknas fr.o.m leveransdagen
  • Kan kompletteras med påbyggnationer
  • Avtalstid: 1 eller flera år
  • Möjlig att förlänga
  • Scania Max24*