Vi tar vårt ansvar för din trygghet!

Dela på:

VI TAR VÅRT ANSVAR FÖR ATT FORTSÄTTA KUNNA GE DIG SAMMA SERVICE SOM TIDIGARE TROTS DEN OROLIGA TID SOM ÄR.

Vi har öppet som vanligt, och vill att du ska kunna känna dig trygg när du besöker oss. Vi tar därför vårt ansvar och vidtar åtgärder för att begränsa och förhindra spridningen av Covid-19 (även kallad Coronaviruset).

Några av de åtgärder vi gör:
• vi har ökat frekvensen av städning i våra lokaler
• vi rengör regelbundet dörrhandtag, kaffemaskiner, skrivbord och andra beröringsytor
• vi håller god handhygien
• vi använder skydd på ratt samt växelspak vid bland annat service
• om vi anställda har symptom som kan tyda på förkylning eller annan smitta är vi inte på arbetsplatsen utan stannar hemma
• vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att alltid hålla oss uppdaterade och ta ytterligare åtgärder när nya beslut, för att motverka smittspridning, tas. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rapportering av Covid-19 här.

Vi önskar att:
• du som har symptom gärna kontaktar oss men undviker att besöka våra anläggningar
• du som tillhör en riskgrupp, kontaktar oss så kommer vi överens om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt

Välkomna!