Visselblåsartjänst

Här på Motorcentralen värnar vi om säkerheten och integriteten för både våra anställda och för våra kunder. Vi ser allvarligt på eventuella missförhållanden och därför erbjuder vi en visselblåsartjänst.

Välkommen till Motorcentralens visselblåsarfunktion

Här på Motorcentralen värnar vi om säkerheten och integriteten för både våra anställda och för våra kunder. Vi ser allvarligt på eventuella missförhållanden som kan påverka vår verksamhet och strävar efter att ha en öppen och ansvarstagande kultur.

Visselblåsartjänst

Varför en visselblåsarfunktion?

Vår visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera om allvarliga missförhållanden såsom ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, miljöbrott eller säkerhetsrisker som rör liv och hälsa.

Extern mottagarservice

Motorcentralen använder en extern mottagarservice för att man ska kunna vara helt anonym.

Det här kan du visselblåsa om:

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som antingen

  • strider mot EU-direktivet som visselblåsarlagen bygger på, eller mot lagar och föreskrifter som riksdagen, regeringen eller en myndighet har meddelat.
  • innebär allvarliga oegentligheter. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller situation eller avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.
  • angår allmänheten, så att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Hur fungerar det?

Vår visselblåsartjänst är öppen för alla, oavsett om du är anställd hos oss eller en extern intressent. Ditt mod att stå upp för rättvisa och integritet är avgörande och enligt lag är du skyddad från eventuella repressalier.
Om du är anställd hos oss uppmuntrar vi dig att i första hand ta upp missnöje, kränkningar eller trakasserier med din arbetsledare, chef eller HR. Dessa frågor hanteras enligt våra etablerade rutiner för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla. 

Via visselblåsartjänsten kan du välja att rapportera missförhållanden digitalt via ett formulär, i ett fysiskt möte eller via ett telefonsamtal.

Efter att du har använt tjänsten kommer du att få en bekräftelse på att rapporten har skickats samt ett ärende-id och lösenord som du kan använda, oavsett om du är anonym eller inte. På så vis kan du komma tillbaka senare och följa upp ärendet.

Klicka här för att komma till vår visselblåsartjänst på svenska:

https://www.puls-solutions.com/reporter/#/create?o=motorcentralenumea&l=sv&f=w

Click here to access our whistleblower service in English:

https://www.puls-solutions.com/reporter/#/create?o=motorcentralenumea&l=en&f=w

Din rapport är i trygga händer

När du använder vår visselblåsarfunktion får du information om hur du ska gå tillväga och vad som kommer att hända med din rapport. Vi ser till att varje rapport behandlas konfidentiellt och på ett professionellt sätt. Tillsammans arbetar vi för en sund och ärlig arbetsmiljö på Motorcentralen. Tack för ditt engagemang och din vilja att bidra till vår gemensamma framgång.