Volkswagen stödjer bris: extra viktigt under coronakrisen

Dela på:
Coronaviruset gör att allt fler barn ringer Bris och är oroliga. Med Volkswagen som medfinansiär har Bris kunnat utöka öppettiderna i sina stödkanaler.

Det känns både viktigt och meningsfullt att hjälpa till med det vi kan!

– Jeanette Asteborg, marknadschef på Volkswagen

Bris mål är att finnas för alla barn alltid och att kunna ge stöd när det behövs. Trycket på stödkanalerna är i vanliga fall stort men i och med coronakrisen är det ännu fler barn som ringer. Det handlar både om en oro för smittan men också om att ensamheten och utsattheten ökar när skolor och andra aktiviteter ställs in. Social isolering och ekonomiska problem i krisens spår ökar också risken för att barn ska fara illa och utsättas för våld i hemmet.

Volkswagen är sedan tidigare en av sex samarbetspartner i Bris storsatsning ”För alla barn alltid”. Satsningen innebär att Bris inom tre år ska kunna ha öppet dygnet runt för samtalsstöd för barn och unga.

Det är en historisk satsning som innebär att Sverige får ett nationellt dygnet runt-stöd till barn och unga!

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Läs mer